Aktivni tenderi

Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) trenutno nema otvorenih tendera.