Trening: „Uvođenje referalnog modela socijalne zaštite i inkluzije na općinskom/opštinskom nivou“

Sarajevo, 22-24.09.2010. godine.

U okviru projekta „Unapređenje sistema socijalne zaštite i inkluzije (SPIS) u BiH” održan je trodnevni trening „PEMT – Planning, Evaluation, Monitoring and Transfer in action“ za predstavnike Općinskih upravnih odbora, službi i NVO sektora iz svih deset ciljanih općina:
•    FBiH: Novi Grad Sarajevo, Novi Travnik, Livno, Stolac i Sanski Most,
•    RS: Bileća, Kotor Varoš, Laktaši, Novi Grad i Višegrad

 

Isti je imao za cilj povećanje znanja učesnika i osnaživanje OUO-a za nastavak aktivnosti po pitanju implementacije dvogodišnjih Akcionih planova socijalne zaštite i inkluzije na općinskim nivoima.                    
Trening je održan 22. i 24.09.2010. godine u prostorijama Hotela „Hollywood“ u Sarajevu.

Generalni zaključak jeste da su učesnici/ce u potpunosti zadovoljni cjelokupnom organizacijom dvodnevnog treninga, te su u potpunosti zadovoljena njihova očekivanja. Znanja i vještine koje su razvili tokom treninga će im koristiti u cilju unapređenja svog rada.