Trening: „Izrada referalnog modela socijalne/dječije zaštite i inkluzije“

Jahorina, 18-19.10.2010. godine.

U okviru nastavka implementacije projekta „Demokratska uprava na polju ekonomije – Osiguranje pistupa  vodosnabdijevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu“, održan je zajednički dvodnevni trening za predstavnike/ce Opštinskih/Općinskih/Gradskih upravnih odbora (OUO-a/GUO-a) ciljanih opština/općina MDG-F projekta na temu: „Izrada referalnog modela socijalne/dječije zaštte i inkluzije“.

Trening je održan u hotelu „Vučko“ na Jahorini u periodu od 18-19.10.2010. godine. Učesnici/ce treninga su bili članovi/ice OUO-a/GUO-a i participativnih akcionih grupa (PAG) iz sljedećih ciljanih opština/općina MDG-F projekta:
•    RS: Petrovac-Drinić, Petrovo, Rudo i Višegrad, te Grad Istočno Sarajevo (opštine/općine Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo); 
•    FBiH: Bihać, Bosanski Petrovac, Gračanica, Kladanj, Neum i Stolac.

Trening je organizovan u cilju  izrade lokalnih planova implementacije referalnih modela, koji su prilagođeni lokalnoj zajednici i koji će se implementirati u nastavku MDG-F projekta.

Učesnici treninga su naveli da je dvodnevni trening bio dosta koristan, te je zaključeno da se može značajno doprinijeti i poboljšati saradnja među sektorima, kao i njihov cjelokupni rad. Učesnici/e su istakli važnost preventivnog rada, unapređenje multisektoralnog pristupa i saradnje, kao i dobrobit međuentitetske saradnje. Trening je koristio u svrhu razmjene informacija i dobre prakse.