SPIS: Trening u opštini/općini Novi Travnik

U periodu od 16 – 17. maja 2011. godine, realizovan je trening „Zaštita i samozaštita profesionalaca u oblasti socijalne i dječije zaštite“ u motelu „Andrija“, Novi Travnik.

 

Cilj pomenutog treninga bio je povećanje znanja i vještina profesionalaca/ki u oblasti spriječavanja profesionalnog sagorijevanja i stresa na poslu. Učesnici/e treninga bili su članovi/ce Komisije za unapređenje dječije zaštite i socijalne inkluzije, kao i predstavnici/e institucija i nevladinih organizacija u opštini/općini Novi Travnik.

 

Analiza popunjenih evaluacionih listova ukazuje da su učesnici/e iskoristili temu obuke. Pored pomenutog, predstavljene pojedine teme su obrađene na odličan način sa profesionalnim i kooperativnim pristupom trenera. Pojedini učesnici/e su istakli da je obuka bila od suštinskog značaja, te su istakli da je potrebno da više socijalnih radnika/ca prisustvuje ovakvim obukama. Isto tako, trening je bio obogaćen primjerima iz svakodnevnih situacija, koji su zatim inkorporirani u okvir teorijskog dijela