SPIS: Trening u opštini/općini Novi Grad Sarajevo

U periodu od 19 – 20. maja 2011. godine, trening „Pisanje projektnih prijedloga i upravljanje projektnim ciklusom u skladu sa EC aplikacijom“, realizovan je u hotelu „Hollywood“, Ilidža.

Cilj obuke bio je da se obezbijede korisne alatke u vezi sa pisanjem projekata u skladu sa standardima EC, kako bi predstavnici/e opštine/općine Novi Grad Sarajevo isto mogli iskoristiti pri konkurisanju na buduće projekte, posebno u vezi sa IPA fondovima. Treningu su prisustvovali i predstavnici/e Komisije za unapređenje dječije zaštite i socijalne inkluzije u Novom Gradu Sarajevo, kao i predstavnici/e nevladinih organizacija.

 

Analiza popunjenih evaluacionih listova ukazuje da su učesnici/e bili impresionirani predavačem, te načinom na koji su predstavljeni materijali za trening. Komentari učesnika/ca odnosili su se na njihovu spremnost i hrabrost da se vrate u svoje institucije/organizacije, te započnu sa pripremom projektne dokumentacije. Materijali korišteni za trening predstavljaju koristan priručnik za dalje projektne aplikacije. IBHI je dobio čestitke zbog odabira predavača.