SPIS: Trening u opštini/općini Livno

U periodu od 2 – 3. juna 2011. godine, trening „Rad sa odgojno zanemarenom i zapuštenom djecom“ održan je u hotelu „Dinara“, Livno.

Cilj treninga bio je da se poveća nivo znanja u radu sa zanemarenom djecom, kao i da se upozna sa novim modelima rada sa ovom socijalno isključenom grupom djece. Učesnici/e treninga bili su predstavnici/e OUO-a, kao i predstavnici/e nevladinih organizacija.

 

Evaluacija treninga ukazala je da su prezentovane teme razrađene na odličan način, uz profesionalan i kooperativan pristup trenera. Neki učesnici/e istakli su da je trening omogućio kvalitetne smijernice za njihov budući rad, kao i nove pristupe u procesu rješavanja problema. Isto tako, neki učesnici/e su istakli svoje zadovoljstvo primjenom interaktivnih modela tokom treninga.