SPIS: Trening na državnom nivou: „Među-entitetski seminar“

U sklopu implementacije projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije (SPIS) u BiH: Uvođenje referalnog modela socijalne zaštite i inkluzije na općinskom/opštinskom nivou, organiziran je među-entitetski seminar u hotelu „Vučko“, Jahorina u periodu od 5.-6. aprila 2011.

Učesnici/e seminara bili su predstavnici/e deset (10) SPIS općina/opština: Bileća, Kotor Varoš, Laktaši, Livno, Novi Grad, Novi Grad Sarajevo, Novi Travnik, Sanski Most, Stolac i Višegrad, kao i predstavnici/e dvanaest općina/opština iz prethodnih UNICEF/IBHI projekata: Bugojno, Gradiška, Kakanj, Teslić, Vareš, Breza, Donji Vakuf, Prnjavor, Srbac, Foča, Goražde, Istočna Ilidža and Kiseljak, koji su se pridružili seminaru drugog dana. Predstavnici/e općina/opština Drvar i Kiseljak nisu prisustvovali ovom seminaru zbog svojih profesionalnih obaveza.

 

Cilj među-entitetskog seminara je bila analiza naučenih lekcija, evaluacija i razmjena iskustava između predstavnika/ca deset općina/opština sa sugestijama za unapređenje implementacije posebno usmjerenih projekata kroz participativni pristup kao i razmjeni iskustava i naučenih lekcija između predstavnika/ca deset (10) SPIS općina/opština i prethodnih četrnaest (14) općina/opština uključenih u implementaciju UNICEF/IBHI projekata.

 

Učesnici/e su bili/e zadovoljni/e seminarom i prepoznali/e su važnost uspostavljenih modela u lokalnim zajednicama. Svaki seminar ili trening poboljšava saradnju lokalnih partnera, i time utiče na unaprjeđenje sistema dječije zaštite i socijalne inkluzije na lokalnom nivou.