SPIS: Trening na Jahorini za opštine/općine: Bileća, Kotor Varoš, Laktaši, Novi Grad i Višegrad

U periodu od 25 – 26. maja 2011. godine, trening „Maloljetnička delinkvencija – Provođenje vaspitnih mjera u praksi“ održan je u hotelu „Vučko“, Jahorina.

Dvodnevni seminar na temu „Maloljetnička delinkvencija – Provođenje vaspitnih mjera u praksi“ organizovan je u cilju da se učesnici/e seminara, kvalitetnije informišu o mogućnostima i načinima primjene „Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Republike Srpske“ čija je primjena počela 1.01.2011. godine. Učesnici su bili profesionalci iz vladinog i nevladinog sektora opština/općina Bileća, Kotor Varoš, Laktaši, Novi Grad i Višegrad, kao i predstavnici/e Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, kao i predstavnici/e Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Evaluacija treninga pokazala je da su učesnici/e bili zadovoljni prezentovanim temama dvodnevnog seminara. Treneri su bili ocijenjeni kao veoma dobri i profesionalni u svom pristupu. Očekivanja učesnika/ca su bila ispunjena u potpunosti.