SPIS: Entitetske radionice: „Internacionalni standardi dječije zaštite – načini njihove inkorporacije u sistem dječije zaštite u BiH“

U sklopu implementacije projekta „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije (SPIS) u BiH: Uvođenje referalnog modela socijalne zaštite i inkluzije na općinskom/opštinskom nivou, održane su dvije entitetske radionice na temu „Internacionalni standardi dječije zaštite – načini njihove inkorporacije u sistem dječije zaštite u BiH“ u hotelu „Bosna“ u Banja Luci 19. aprila 2011., kao i u hotelu “Hollywood”, Ilidža 21. aprila 2011.

Cilj radionica je bio da se razmijeni znanje vezano za internacionalni diskurs po pitanju sistema dječije zaštite i načina njihove inkorporacije u sistem dječije zaštite u BiH. Radionicama su prisustvovali predstavnici/e relevantnih ministarstava, OUO/Komisija za unapređenje dječije zaštite i socijalne inkluzije iz deset (10) ciljanih općina/opština (radionica u Banja Luci: Laktaši, Kotor Varoš, Novi Grad, Sanski Most i Livno i radionica u Sarajevu Bileća, Višegrad, Novi Grad Sarajevo, Stolac i Novi Travnik) kao i predstavnici/e nevladinih organizacija.