Radionica „Budžetske novčane naknade za socijalnu zaštitu u BiH: Šta funkcioniše, a šta ne“

U okviru projekta „Razvoj, testiranje i vođenje implementacije nove(ih) metodologije(a) za ciljanje budžetskih novčanih naknada u Bosni i Hercegovini“ kreiran je Izvještaj/Studija „Budžetske novčane naknade za socijalnu zaštitu u BiH: Šta funkcioniše, a šta ne“ koji predstavlja analizu postojećeg sistema socijalne zaštite u Federaciji BiH i Republici Srpskoj, tj. zakonske regulative i njene implementacije.

 

Takođe, pomenuti Izvještaj/Studija daje precizan pregled administrativnih podataka u oblasti budžetskih novčanih naknada za socijalnu zaštitu u BiH, a posebno detaljno je analizirana adekvatnost ciljanja budžetskih novčanih naknada u FBiH i RS, kao i u BiH. S obzirom na potpune ustavne nadležnosti entiteta u oblasti socijalne zaštite, stanja u FBiH i RS su odvojeno analizirana, po istoj metodologiji, dok je analiza situacije u BiH data u prvom dijelu Izvještaja/Studije. Takođe su analizirani fiskalni aspekti budžetskih novčanih naknada u BiH, FBiH i RS. Drugi dio Izvještaja „Ciljanje budžetskih gotovinskih transfera – Teorija i dokazi u odabranim državama“ analizira metodologiju ciljanja i iskustva u odabranim državama.

 

U cilju prezentacije i diskusije gore pomenutog Izvještaja/Studije, za predstavnike relevantnih institucija FBiH i RS održana je Radionica „Budžetske novčane naknade za socijalnu zaštitu u BiH: Šta funkcioniše, a šta ne“. Pomenuta Radionica održana je u periodu 3-4.10.2013. godine, u hotelu „Vučko“ na Jahorini.