Prvi sastanak IBHI Savjetodavnog odbora

Prvi sastanak Savjetodavnog odbora udruženja „Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju - IBHI“ održan je 11.10.2012. u 15 sati u IBHI-jevim prostorijama na adresi Branilaca Sarajeva 47 u Sarajevu. Sastanku su prisustvovali: Žarko Papić, direktor, IBHI; Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje; Svetlana Cenić, ekonomista; Enver Kazaz, profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu; Mile Lasić, profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru; Ivan Lovrenović, pisac, publicista i novinar; Tijana Dmitrović, istraživač, IBHI.

Prvi sastanak IBHI Savjetodavnog odbora je dio pripremnih aktivnosti za kvalitativnu analizu NVO sektora u Bosni i Hercegovini. Analiza će biti objavljena u decembru 2012. godine kao dio kratkog dokumenta sa preporukama za buduće korake i politike. Ovim putem je IBHI, zahvaljujući članovima Savjetodavnog odbora, dobio korisne smjernice za usmjeravanje istraživanja i njegovu distribuciju.

Naredni sastanak Savjetodavnog odbora bit će zakazan u zavisnosti od aktivnosti i potreba, dok će se u međuvremenu za sve konsultacije koristiti drugi načini komunikacije.