Osnovana Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

Osnovana Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“

 

Kao neformalna mreža predstavnika civilnog, javnog i privatnog sektora, novoformirana Koalicija „KOMA“ će, združeno djelovati u cilju rješavanja prioritetnih problema ljudskih prava marginalizovanih grupa i jednakih mogućnosti za sve građane.

 

(Sarajevo, 17. novembar 2014): Preko 80 predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora, predstavnici donatorske zajednice i brojni mediji prisustvovali su danas u Sarajevu osnivačkoj Koaliciji marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“. Memorandum o razumijevanju potpisale su 42 organizacije i pojedinci, predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora koji su dosadašnjim djelovanjem ostvarili uspjehe u borbi za prava marginalizovanih grupa. Proces učlanjenja koji je danas počeo će biti nastavljen.

 

„Koalicija „KOMA“, kao neformalna, multisektorska mreža će združeno djelovati u cilju unapređenja ljudskih prava i jednakih mogućnosti marginalizovanih građana u Bosni i Hercegovini a na osnovu identifikovanih prioritetnih problema u sektoru”, istakla je Ranka Ninković- Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH, organizacije koja je jedna od inicijatora osnivanja Koalicije

 

Među prvim zadacima Koalicije su pokretanje dvije kampanje javnog zagovaranja uz pomoć USAID-a, u kojima će se tretirati goruća pitanja u sektoru poput:

 

  • donošenja (entitetskih) mjera za uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednakih mogućnosti, poput izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti ili akata koji regulišu ovu materiju,
  • donošenja (entitetskih) mjera za regulisanje vaninstitucionalne podrške osobama sa invaliditetom, u cilju uspostavljanja humanijeg modela društvene pomoći marginalizovanim grupama.

 

Od ciljeva Koalicije u godinama koje slijede treba izdvojiti i još najmanje dvije kampanje zagovaranja koje će biti pokrenute u 2016. Prva od njih usmjerena je na donošenje novih politika i mjera u oblasti socijalnog poduzetništva. Donošenje novih mjera i politika će rezultirati većom socijalnom uključenošću marginalizovanih grupa putem ostvarivanja prava na rad i ekonomskog osnaživanja osoba i njihovih porodica. Druga kampanja će se odnositi na donošenje izmjena i dopuna Izbornog zakona u domenu izbornih prava nacionalnih manjina čime će se stvoriti uslovi da pripadnici nacionalnih manjina koji budu izabrani u zakonodavna tijela uspješnije zastupaju interese te populacije.

 

Za više detalja kontaktirajte Sekretarijat Koalicije  „KOMA“ (Fondaciju za socijalno uključivanje u BiH) - 033 219 313 ili e-mail sif@sif.ba

[saopštenje za medije]