Okrugli stolovi „Implementacija indirektnog imovinskog cenzusa (IIC) u Federaciji Bosne i Hercegovine“ i „Implementacija indirektnog imovinskog cenzusa (IIC) u Republici Srpskoj“

Nakon održanih konferencija „Novi metodi ciljanja za Federaciju Bosne i Hercegovine“ i „Novi metodi ciljanja za Republiku Srpsku“ na kojima je kao osnovni novi metod ciljanja budžetskih novčanih naknada u FBiH i RS izabran metod indirektnog imovinskog cenzusa, u okviru realizacije Projekta „Razvoj, testiranje i vođenje implementacije nove(ih) metodologije(a) za ciljanje budžetskih novčanih naknada u Bosni i Hercegovini“ održani su okrugli stolovi „Implementacija indirektnog imovinskog cenzusa (IIC) u Federaciji Bosne i Hercegovine“ i „Implementacija indirektnog imovinskog cenzusa (IIC) u Republici Srskoj“.

Na pomenutim okruglim stolovima razmatrane su varijable za IIC, te je predstavljena komponenta projekta koja se odnosi na unapređenje informacionog sistema socijalne zaštite. Okrugli stolovi su održani u cilju konsultacija sa donosiocima odluka i drugim ključnim akterima u FBiH i RS, uz naglasak na to šta je potrebno i moguće unaprijediti kroz novi metod ciljanja, te koje će biti potrebe i kapaciteti centara za socijalni rad za implementaciju IIC.

 

Okrugli sto „Implementacija indirektnog imovinskog cenzusa (IIC) u Republici Srskoj“ održan je 4.04.2014. godine u Hotelu „Vučko“ na Jahorini, dok je Okrugli sto „Implementacija indirektnog imovinskog cenzusa (IIC) u Federaciji Bosne i Hercegovine“ održan 11.04.2014. godine u Hotelu „Grand“ u Sarajevu.