Okrugli sto „Siromaštvo u BiH 2011 – Trendovi i dostignuća“

U okviru realizacije Projekta „Razvoj, testiranje i vođenje implementacije nove(ih) metodologije(a) za ciljanje budžetskih novčanih naknada u Bosni i Hercegovini“ kreiran je Izvještaj „Siromaštvo u BiH 2011 – Trendovi i dostignuća“ koji predstavlja analizu siromaštva u BiH i baziran je na podacima iz Proširene ankete o potrošnji domaćinstava (PAPD) 2011 god. Pomenuti Izvještaj opisuje niz mjera i indikatora siromaštva u BiH, koristeći podatke iz PAPD 2011 i predstavlja preliminarni profil siromaštva na nivou države i oba entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske. Izvještaj „Siromaštvo u BiH – Trendovi i dostignuća“ proširen je i dijelom „Indikatori adekvatnosti ciljanja budžetskih transfera za socijalnu zaštitu u BiH 2011“.

 

U cilju prezentacije i diskusije nacrta pomenutog Izvještaja, u junu 2013. godine održana su dva okrugla stola za predstavnike relevantnih institucija, kako FBiH, tako i RS. Okrugli sto za predstavnike institucija FBiH održan je 13.06.2013. godine u hotelu „Astra Garni“ u Sarajevu, dok je okrugli sto za predstavnike institucija RS održan 18.06.2013. godine u hotelu „Vidović“ u Banjoj Luci.