Konferencije „Novi metodi ciljanja za Federaciju Bosne i Hercegovine“ i „Novi metodi ciljanja za Republiku Srpsku“

U okviru realizacije Projekta „Razvoj, testiranje i vođenje implementacije nove(ih) metodologije(a) za ciljanje budžetskih novčanih naknada u Bosni i Hercegovini“ kreirani su Izvještaji  „Novi metodi ciljanja za Bosnu i Hercegovinu: Drugi dio - Ocjena efekata alternativnih metoda ciljanja na siromaštvo u Republici Srpskoj“ i „Novi metodi ciljanja za Bosnu i Hercegovinu: Drugi dio - Adekvatnost naknada pri upotrebi alternativnih metoda ciljanja u Federaciji Bosne i Hercegovine“ u kojima se simulira dodjela različitih transfera i analizira distributivni efekat novih metoda ciljanja, njihova adekvatnost i efekat na smanjenje siromaštva.

 

Takođe, kreirani su i izvještaji „Evaluacija novih metoda ciljanja zasnovana na podacima pilot ankete za Bosnu i Hercegovinu – Republika Srpska” i „Evaluacija novih metoda ciljanja zasnovana na podacima pilot ankete za Bosnu i Hercegovinu – Federacija BiH”. U cilju odabira novog metoda ciljanja koji bi se koristio za distribuciju budžetskih novčanih naknada kako u FBiH, tako i u RS, u martu 2014. godine održane su dvije konferencije, jedna u Sarajevu i jedna u Banjoj Luci. Na obe konferencije, odlučeno je da metod indirektnog imovinskog cenzusa (IIC) i u FBiH i u RS bude osnovni novi metod ciljanja budžetskih novčanih naknada, uz određene varijable koje će se dalje razmatrati u narednom periodu. Na osnovu pomenutog izbora, u okviru projekta nastavljaju se aktivnosti na ocjeni fiskalnih posljedica, unapređenju zakonske regulative i jačanju kapaciteta centara za socijalni rad.

 

Konferencija „Novi metodi ciljanja za Federaciju Bosne i Hercegovine“ održana je 18.03.2014. godine u Hotelu „Grand“ u Sarajevu, dok je Konferencija „Novi metodi ciljanja za Republiku Srpsku“ održana 20.03.2014. godine u Hotelu „Vidović“ u Banjoj Luci.