Informacija o projektu „Razvoj, testiranje i vođenje implementacije nove(ih) metodologije(a) za ciljanje budžetskih novčanih naknada u Bosni i Hercegovini“ i uvodni sastanci

U periodu 1.02.2013-31.03.2014. godine, Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI), u saradnji sa Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG), implementira Projekat „Razvoj, testiranje i vođenje implementacije nove(ih) metodologije(a) za ciljanje budžetskih novčanih naknada u Bosni i Hercegovini“. Projekat se implementira u oba entiteta BiH, uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike FBiH (Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja – PIU SESER) i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS (Jedinica za koordinaciju projekata – PCU).

 

Cilj projekta je da se pruži tehnička podrška, obuka i razmjena znanja za razvoj, testiranje i vođenje implementacije novog mehanizma za bolje ciljanje budžetskih novčanih naknada, čime bi se osigurala transparentnost kriterija i poboljšala učinkovitost naknada u dopiranju do zaista siromašnih. Tehnička podrška i obuka će imati iste metodološke pristupe za dva entiteta u BiH i biti prilagođene specifičnim kontekstima entiteta gdje bude potrebno.

 

Na početku projekta, održani su uvodni sastanci za Radne grupe FBiH i RS u cilju upoznavanja sa osnovnim informacijama i predstavljanja strukture implementacije projekta. Uvodni sastanak u FBiH održan je 11.02.2013. godine u hotelu „Europe“ u Sarajevu, a uvodni sastanak u RS održan je 12.02.2013. godine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske.