Građansko i(ili) Nacionalno u Bosni i Hercegovini

Sukob građanskog i nacionalnog identiteta. Žarko Papić, direktor IBHI-ja i Ahmed Burić pripremili su policy brief pod naslovom „Građansko i(ili) Nacionalno u Bosni i Hercegovini“. Šta, u životnom smislu, preovladava u sopstvenoj identifikaciji - građansko i(ili) nacionalno ili stvarna ekonomsko socijalna pozicija?

 

Skinite BHS verziju.