Formiran IBHI savjetodavni odbor

U okviru projekta „Uticaj na politike socijalnog uključivanja u BiH“, koji finansiraju Open Society Foundations/Think Tank Fund (OSI/TTF) i Balkan Trust for Democracy (BTD), 13. septembra 2012. godine je formiran IBHI Savjetodavni odbor koji čine:

  1. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina Pravda Pomirenje, Tuzla;
  2. Svetlana Cenić, ekonomista, Banja Luka;
  3. Enver Kazaz, profesor Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo;
  4. Mile Lasić, profesor Sveučilišta u Mostaru, Mostar;
  5. Ivan Lovrenović, književnik i publicista, Sarajevo.

Savjetodavni odbor će na svojim sastancima ili na druge načine savjetovati i pomagati IBHI-ju (posebno Jedinici za istraživanje i razvoj politika) u pripremi analitičkih dokumenata sa preporukama za politike, kroz diskusiju o najvažnijim političkim, ekonomskim i socijalnim problemima BiH. Sastajaće se po potrebi.