DEG Trening: „Upravljanje ljudskim resursima“, Vlašić, 21-23.03.2012. godine

U okviru nastavka implementacije projekta „Demokratska uprava na polju ekonomije – Osiguranje pistupa  vodosnabdijevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu“ i komponente koja se odnosi na razvoj kapaciteta za opštinske/općinske službenike/ce i davaoce usluga, predviđen je trening iz oblasti upravljanje ljudskim resursima. Trodnevni trening je bio namjenjen za predstavnike Komisija za unapređenje socijalne zaštite i inkluzije projekta i pružio je osnovne informacije o upravljanju ljudskim resursima (planiranje, razvoj i sl.). Kroz praktičan rad na specifičnim zadacima učesnicima je omogućeno da urade simulaciju slučaja i da daju na taj način doprinesu razvoja ljudskih resursa u svojim lokalnim zajednicama.

U cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg rada, dani treninga su podijeljeni za sljedeće predstavnike određenih sektora:

  1. Predstavnici Opština i drugih institucija i organizacija (Šumsko gazdinstvo, Policijska stanica, privatni sektor), srijeda 21.03.2012. godine;
  2. Predstavnici centara za socijalni rad/opštinskih službi za socijalnu zaštitu, obrazovanja i nevladinih organizacija, četvrtak 22.03.2012. godine;
  3. Predstavnici komunalnih/vodovodnih preduzeća i zdravstvenog sektora, petak 23.03.2012. godine.

Učesnici su istakli da je trening bio jako koristan navodeći dobro odabrane teme i vrlo dobar odabir trenera. Učesnici su dobili praktičan materijal koji sadrži jednostavne i praktične primjere, pomoću kojeg će moći da uspješno planiraju i razvijaju ljudske potencijale.   Istaknuta je važnost srednjeročnog i dugoročnog planiranja ljudskih potencijala kao i činjenica da trenutne planove koje javne institucije posjeduju i šalju Opštinama i različitim ministarstvima, nisu ozbiljno shvaćeni. Također, apostrofirana je važnost sistematskog i konstantnog obučavanja osoblja kako bi se uspješno razvijali ljudski potencijali. Učesnici, iako svjesni problematike primjene naučenog na treningu, su naveli da će se potruditi da isto primjene u svakodnevnom radu.