DEG Trening: „Odnosi s javnošću (PR – Public Relations)“ Vlašić, 20-21.10.2011. i Jahorina, 27-28.10.2011. godine

U okviru nastavka implementacije projekta „Demokratska uprava na polju ekonomije – Osiguranje pistupa  vodosnabdijevanju kroz institucionalni razvoj i infrastrukturu“  i komponente koja se odnosi na razvoj kapaciteta za općinske službenike/ce i davaoce usluga, održana su dva dvodnevna treninga na temu: „Odnosi s javnošću (PR – Public Relations)“.

Treninzi su bili namijenjeni članovima/icama Opštinskih upravnih odbora/Komisija za unapređenje socijalne, porodične i dječije zaštite i inkluzije u vodosnabdijevanju, osobama koje se bave poslovima vezanim za odnose s javnošću u Opštini i drugim javnim ustanovama uključenim u rad OUO-a/Komisije, kao drugi akteri lokalnih zajednica iz ciljanih opština i gradova u kojima se implementira DEG projekat. Trening je imao namjeru da pruži osnovne informacije, karakteristike i ciljeve odnosa sa javnošću za predstavnike/ice ciljanih opština projekta iz BiH.

 

Trening za predstavnike iz FBiH opština (Bihać, Gračanica, Kladanj, Neum, Stolac i Bosanski Petrovac) je održan u hotelu „Sunce“ na Vlašiću u periodu 20-21.10.2011. godine. Za predstavnike RS opština (Grad Istočno Sarajevo (Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža, Trnovo), Petrovac-Drinić, Petrovo, Rudo i Višegrad) trening je održan 27-28.10.2011. godine u hotelu „Vučko“ na Jahorini.

Učesnici su naveli da su treninzi bili jako dobri i korisni. Treninzi su u velikoj mjeri približili važnost odnosa sa javnošću pri čemu je istaknuto da odnosi sa javnošću ne podrazumijevaju samo odnose sa medijima. Također, istaknuta je važnost i primjena interne i eksterne komunikacije u svakodnevnom poslu gdje su učesnici naveli da će iskustva sa ovog treninga pokušati primjeniti u svojim sredinama.