Analiziramo stanje nakon izbora

Šta se desilo 12. oktobra? Ima li kraja propadanju BiH?

 

To su samo neka od pitanja na koja pokušavamo da damo odgovor u analizi “Izbori u bosanskom loncu”. Tijana Dmitrović, Ivan Lovrenović i Žarko Papić daju svoj pogled na budućnost BiH i analiziraju koliko smo naučili od 1945. godine do danas.

 

Policy brief  je pripremljen u okviru projekta „Uticaj na politike socijalnog uključivanja u BiH“ koji podržava Open Society Foundations. Posebno se zahvaljujemo članovima Savjetodavnog odbora IBHI-ja: Sinanu Aliću, Svetlani Cenić, Enveru Kazazu i Miletu Lasiću na izuzetno korisnim idejama i savjetima.