Konferencija „Zvono za promjene“, Sarajevo, 02. februara 2016. godine

Žarko Papić, direktor IBHI-ja 02.02.2016. godine na Konferenciji „Zvono za promjene“ koju je organizovao CPCD u okviru CSSP projekta, je bio jedan od panelista na panelu „Provođenje u praksu Sporazuma o saradnji Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH – Izazovi i mogućnosti“.

Dr. Papić, u svom izlaganju, založio se za izgradnju institucionalnih mehanizama saradnje Vijeća ministara BiH i NVO sektora (Savjet za razvoj civilnog društva, Ured/Kancelarija za saradnju sa OCD pri Vijeću ministara), učešće građana i NVO u kreiranju javnih politika, posebno kada je riječ o evropskim integracijama i reformskom programu.

Konferenciju su otvorili Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, Jay Singh, direktor Odjela za demokratizaciju Misije USAID-a u BiH i Massimo Mina, šef Pododjela za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije Evropske unije u BiH. Konferencija je na kraju usvojila „Inicijativu za ubrzanje procesa izgradnje funkcionalnog dijaloga Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom“.

Konferencija je izazvala pažnju i imala dobru medijsku pokrivenost.