AKTIVNOSTI I PROJEKTI

Dokument sadrži pregled i detaljan opis aktivnosti i projekata koji su u toku, kao i opis aktivnosti i projekata koji su implementirani u prethodnom periodu.

 

Obzirom da je IBHI učestvovao na brojnim međunarodnim konferencijama i objavio preko 100 publikacija (neke od njih dostupne su za download pod Publikacije), isto se može vidjeti u navedenom dokumentu.

 

Download IBHI Activities and Projects (March 2016) (PDF)